Oferta

Oferta

ornament

Autoryzowany dystrybutor D&T Industries oraz UCAN Co., Ltd.

Elektrodowe nawilżacze parowe D&T Ltd.

Nasza oferta to urządzenia  najwyższej jakości.

D & T Industries Ltd jest szwajcarską firmą założoną ponad 20 lat temu przez Jacquesa Nordmanna, który wcześniej odniósł sukces zakładając i prowadząc firmę Nordmann Engineering wyspecjalizowaną w produkcji nawilżaczy elektrodowych.

D & T Industries to firma również produkująca nawilżacze elektrodowe w wysokim „nordmannowskim” standardzie. Poświęcenie należytej uwagi wprowadzanym nowym rozwiązaniom, a także dzięki przekazywaniu wartościowych uwag przez kompetentnych dystrybutorów decydują o tym, że D&T Industries Ltd. klasyfikuje się w ścisłej czołówce producentów urządzeń o najwyższej jakości w branży nawilżania parowego. Przedstawiany produkt jest z całą pewnością odzwierciedleniem znakomitych efektów, jakie daje wspólny wysiłek przedsięwzięty w jego opracowanie.

Nawilżacze D & T Industries produkowane są w trzech różnych seriach, w typoszeregu o wydajności od 4 do 130 kg/h. Charakteryzują się zarówno elegancją jak i trwałością i niezawodnością. Znajdują wszechstronne zastosowanie w procesach przygotowania powietrza dla podniesienia komfortu w strefie przebywania ludzi, zaawansowanych technologiach, muzeach, szpitalach, magazynach i wszędzie tam, gdzie konieczne jest utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności.

Ultradźwiękowe nawilżacze UCAN Co., Ltd.

UCAN Co., Ltd. to japońska firma produkująca nawilżacze różnego typu, z czego większość modeli stanowią oryginalne opracowania firmy. Oprócz powszechnie znanych nawilżaczy ultradźwiękowych UCAN zaprojektował nawilżacze opornościowe oraz nawilżacze z grzałką PTC (Positive Temperature Coefficient) wyróżniające się wysokim odbiorem ciepła, gdy są zanurzone w wodzie i małym poborem prądu w powietrzu. Dzięki tym właściwościom grzałki PTC pracują wtedy gdy są zalane wodą a przy wynurzeniu ich temperatura spada poniżej temperatury zapłonu papieru. Dzięki wysokiej efektywności grzałek i niewielkim rozmiarom nawilżacze te można wbudowywać w klimatyzatory i fan-coile.
W oparciu o bogate doświadczenie i wiedzę fachową UCAN opracował kilka modeli nawilżaczy ultradźwiękowych znajdujących szerokie zastosowanie w przemyśle, przechowalniach produktów spożywczych, laboratoriach, uprawach, piekarniach, hodowli lub witrynach garmażeryjnych …
Jednym z ostatnich modeli jest Takao – hermetyczny nawilżacz przeznaczony do przechowalni o kontrolowanej atmosferze.
Nawilżacze ultradźwiękowe to małe, kompaktowe urządzenia do instalacji w pomieszczeniu, po za pomieszczeniem, lub w kanale wentylacyjnym.
Produkty UCAN to przede wszystkim wysoka japońska jakość, trwałość i niezawodność.

Przykłady zastosowania nawilżaczy ultradźwiękowych:

  1. Instalacje FT-SFN
  2. Nawilżacz specjalistyczny dla upraw grzybów FT-K42UV
  3. Nawilżacze ultradźwiękowe UCAN
  4. Nawilżacz ultradźwiękowy ogólnego zastosowania pomieszczeniowy FT-10N/20N/30NUV
  5. Nawilżacz ultradźwiękowy przenośny FT-M41LHUV
  6. Nawilżacz do komór z kontrolowaną atmosferą FT-42-DH-ULO
  7. Nawilżacze serii DT i Easy
  8. Nawilżacze serii Star Line

 

NAWILŻANIE SERWEROWNI

Serwerownia jest pomieszczeniem o znacznych zyskach ciepła wydzielanego przez pracujące urządzenia. Do obniżania temperatury w serwerowniach używa się klimatyzatorów. Ubocznym skutkiem pracy klimatyzatora jest wykraplanie wilgoci z powietrza, co jednocześnie obniża wilgotność. Obniżenie wilgotności jest zjawiskiem niekorzystnym, szczególnie dla urządzeń elektronicznych, gdyż sprzyja zbieraniu się ładunków elektrostatycznych. Dla zapobiegania temu w pomieszczeniach tego typu powinno się instalować nawilżacze powietrza.
Do pomieszczenia serwerowni sugerowałbym zainstalowanie nawilżacza ultradźwiękowego. Zaletą takiego rozwiązania jest znaczne obniżenie kosztów eksploatacji.
Zazwyczaj ze względu na cenę stosowne są nawilżacze wytwarzające parę wodną przez gotowanie wody. Ten proces wprowadza do powietrza znaczne ilości ciepła zawartego w parze wodnej. Ciepło to jest następnie odbierane przez klimatyzator podczas wykraplania wody na powierzchnio chłodnicy jako tzw. ciepło utajone. Tak więc podczas standardowego procesu pełnego klimatyzowania pomieszczenia występują dwa przeciwstawnie działające procesy. Wykraplanie pary wodnej przez klimatyzator i jej ciągłe uzupełnianie przez nawilżacz. Za oba procesy płacimy!
Zastosowanie nawilżacza ultradźwiękowego pozwala ograniczyć to zjawisko i znacznie obniżyć koszty eksploatacji. Nawilżacz tego typu nie podaje do pomieszczenia pary wodnej lecz wodę w postaci aerozolu, która pobierając ciepło z powietrza odparowuje podnosząc wilgotność przy jednoczesnym obniżaniu temperatury powietrza.

Orientacyjny koszt eksploatacji nawilżacza elektrodowego o wydajności wilgoci 4kg/h.

Zapotrzebowanie energii: 3 kW.

Przy eksploatacji 2000 h/rok koszt wyniesie 2000h/rok  3,0 kW  0,55 zł/kWh = 3 300,00 zł/rok.

Analogicznie dla nawilżacza ultradźwiękowego zużycie  energii: 0,25 kVA.

Przy eksploatacji 2000 h/rok koszt wyniesie 2000h/rok 0,25 kW  0,325 zł/kWh) = 275,00 zł/rok i dodatkowo niższe koszty pracy klimatyzatora!

Różnica kosztów inwestycyjnych przynajmniej w teorii powinna się zwrócić po ok. 18-24 miesiącach eksploatacji.

Ważne: w tego rodzaju zastosowaniu nawilżaczy ultradźwiękowych wskazane jest zasilanie wodą zdemineralizowanej.